Společnost IVEMEP Development s.r.o. byla založena roku 2015. Zabývá se vývojem a implementací SW, jakož i konzultačními službami. Firma není konkurentem subjektů, kterým poskytuje služby.

Společnost má za sebou již několik úspěšných projektů a mnoho spokojených klientů.

Podporujeme management při operativním i strategickém řešení jeho úkolů zejména z pohledu řízení rizik (organizační, technologické, reputační, finanční) a to formou zpracování strategií, feasibility study, oponentur i vlastních business case, zadávání zakázek. Ale i ve smyslu reaktivním, při řešení bezpečnostního problému klienta.


Vlastnictví společnosti i její řízení je plně a výhradně pod kontrolou českých zakladatelů.